header 002

  • Test Gulv 01
  • Test Gulv 02
  • Test Gulv 03
  • Test Gulv 04

Få 3 års garanti på gennemslid af dit ny lakeret gulv!

 

 

Cover3r

 

Garantien

Der ydes en 3-årig garanti på gennemslid
af lakoverfladen ved normal brug af gulvet,
når gulvet som minimum er lakeretmed
Bona grundlakog 2 lag Bona Traffic med hærdereller 2 lag Bona Mega.
Udfaldskrav til gulvet
• Gulvet skal slibes til rent træ.
• Sidste slibning med korn 100
• Der gives 3 gange lak, som skal bestå af en Bona grundlak og 2 lag Bona Traffic med hærder eller 2 lag Bona Mega.
• Der mellemslibes mellem to laklag.
Forbehold
• Der skal ligge måtter i indgangspartier.
• Skader som følge af vand dækkes ikke.
• Der monteres korrekt filtdupper på stole, borde mm.
• Skader påført af dyr dækkes ikke
• Der skal bruges køreplader under kontorstole.
• Der forbeholdes på enhver anden øvrig
mislighold af gulvet.
• Garanti gælder kun kompensation for arbejdskraft og materialer.
 
Gulvsliberen (forhandleren)
• Certificeret af Scandinova
• Uddannet af Scandinova i samarbejde med Bona.
• Salg og markedsføring af konceptet overfor slutbruger.
• Dygtig og seriøs profil.

Scandinova

• Konceptuering
• Leveringssikkerhed for de pågældende varer.
• Yde professionel rådgivning
• Bistå med afhjælpning af evt. reklamationer
• Bidrage med alle detaljer omkring det produkttekniske.

 Reklamationsbehandling

• Den pågældende gulvsliber besigtiger først skade sammenmed slutbruger.
• Det pågældende skema udfyldes og sendes til Scandinovavia mail.
• En konsulent fra Scandinova tilser skaden sammen med gulvsliberen og slutbruger.
• Evt. sendes der en prøve til Bona sammen med billeder ved uklarhed om hvilken lak og hvor meget der er brugt.

Bona´s reklamationsbehandling

• De pågældende lakprøver køres igennem et spektometer for at bestemme lak type og laklag.
• Resultatet sendes til Scandinova’s lakkonsulent.

Megatraffic

 Miljrigtig%20lak


 
 

sliver logo 09